Πολυετής Εμπειρία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των φορολογιστικών υπηρεσιών για περισσότερα από 30 χρόνια, με πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλο των φάσμα των φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Συνεχής Επιμόρφωση

Τα στελέχη μας επιμορωνονται σε διαρκή βάση, ωστε να ακολουθούν το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένα (ACCA) ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Η εταιρεία μας λειτουργεί από το 1976 και με έμπειρους συνεργάτες και στελέχη, προσφέρει υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων στους τομείς της λογιστικής, φορολογικού δικαίου, εργατικής νομοθεσίας, μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων καθώς και στα πεδία  χρηματοδότησης επιχειρήσεων και εφαρμογής αναπτυξιακών νόμων.

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε,  η συνεχής παρακολούθηση και να εναρμόνιση με την φορολογική και εργατική νομοθεσία  αποτελεί προυπόθεση για την ομαλή πορεία και ανάπτυξή μιας εταιρείας, ενώ είναι απαραίτητη η προσαρμογή στα νέα λογιστικά δεδομένα που διαμορφώνονται μετά την θέσπιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Την ίδια στιγμή, η ανάγκη για παροχή ομογενοποιημένης πληροφόρησης και στο εξωτερικό, καθιστά σημαντική σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις, την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει Ιnternational Financial Reporting Standards(IFRS), ανάγκη την οποία η εταιρεία μας καλύπτει, μέσω των πιστοποιημένων από το ACCA συνεργατών της.

Παράλληλα προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών για ιδιώτες, που ξεκινά από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέχρι και εξειδικευμένες υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού, και υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους εμβασμάτων και πόθεν έσχες.

Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας,  με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους παραπάνω τομείς, μέσω της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της συνεχούς επιμόρφωσής των στελεχών μας.