Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες λογιστικής, με τακτική και συνεπή παρουσία των συνεργατών μας στην έδρα της επιχείρησή σας, στους παρακάτω τομείς:

Γενική Λογιστική
• Μελέτη, ανάλυση και εγκατάσταση του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης.
• Αναδιοργάνωση, των υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου λογισμικού.
• Εξέταση και προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη δραστηριότητα.
• Τήρηση του λογιστηρίου από συνεργάτη μας αν αυτό ζητηθεί.
• Εποπτεία ορθής τήρησης λογιστικού κυκλώματος βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
• Προσαρμογή και Reporting βάσει International Financial Reporting Standards (ACCA Certified Partners)
• Σχεδιασμός financial reporting, τακτική παρακολούθηση budget και οικονομικών αποτελεσμάτων
• Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Δεικτών καθώς και Cash flow Statement

Λογιστική Κόστους
• Μελέτη και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης(ABC) και σύνταξη Cost Flowchart

• Διαμόρφωση ή προσαρμογή του λογιστικού συστήματος παρακολούθησης.
• Reporting σε περιοδική βάση.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και προσφέρουμε, εφόσον είναι επιθυμητό, δωρεάν φιλοξενία των Οικονομικών Καταστάσεων στο site μας για του πελάτες μας.