Η ανάγκη για ουσιαστική πληροφόρηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέρα από την λογιστική παρακολούθηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης, μας οδήγησε να προσφέρουμε πλήρως εξατομικευμένες μελέτες όπως:

  • Μελέτες εργατικού κόστους.Εξετάζουμε την υφιστάμενη και μελλοντική διαμόρφωση του εργατικού κόστους, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην ασφαλιστική νομοθεσία και τα εναλλακτικά σενάρια αναδιάρθρωσης που εξετάζει η κάθε εταιρεία.
  • Μελέτες κόστους.Αποτυπώνουμε εκατομικευμένα την ροή του κόστους στην επιχείρηση, ώστε να εντοπιστούν τα κέντρα κόστους και οι δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων ή βελτίωσης της τιμολογιακής πολιτικής.
  • Μελέτες βιωσιμότητας και νεκρού σημείου της επιχείρησης.
  • Μελέτες για μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες ανάλογα με το πλάνο της εταιρείας, και δυνατοτήτων χρηματοδότησης.
  • Μελέτες πιθανών φορολογικών επιπτώσεων αναφορικά με σχέσεις της εταιρείας στο εξωτερικό ή με συγγενείς επιχειρήσεις και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε καλύτερα σχετικά με τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε.