Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αναζητούν μόνιμη ή περιστασιακή εργασία και εγκατάσταση σε χώρες του εξωτερικού. Η μετακίνηση σε μια άλλη χώρα , λόγω του πολύπλοκου και διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικού τοπίου της χώρας μας, ενδέχεται να προκαλέσει ζητήματα σε φορολογικά θέματα, αν δεν ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Έτσι, πέρα από τυχόν ζητήματα επιπλέον φορολογίας, οι φορολογούμενοι ενδέχεται να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν πλεονεκτήματα π.χ. αναφορικά με την μεταφορά κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με ένα μεγάλο αριθμό κρατών, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη, καθώς μπορεί να κρύβουν παγίδες ή ευκαιρίες για τους φορολογούμενους.

Πριν ληφθεί η απόφαση για εργασία στο εξωτερικό, η ενημέρωση από κάποιον εξειδικευμένο συνεργάτη σχετικά με το τι διέπει τις φορολογικές σχέσεις των δύο κρατών είναι απαραίτητη.

Οι συνεχείς μεταβολές ειδικά σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου και ακίνητης περιουσίας, στις οποίες υπάγονται όσοι έχουν περιουσία στην Ελλάδα, απαιτούν συνεχή ενημέρωση από τους φορολογούμενους, η οποία μπορεί να μην είναι εύκολη, ενώ μπορεί να υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις που να καθιστούν εφικτή την μείωση των φορολογικών βαρών.

Οι συνεργάτες μας μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας ενημερώσουν υπεύθυνα σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα, να διεκπεραιώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να σας παρέχουν διαρκή ενημέρωση για όποιες αλλαγές στην φορολογία πιθανόν να σας αφορούν.

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες μετοίκησης στο εξωτερικό αλλά και αλλοδαπών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Μελέτη διακρατικής σύμβασης
 • Ενημέρωση σχετικά με φορολογικά ζητήματα μεταξύ κρατών
 • Απαραίτητες διαδικασίες για μεταφορά Δ.Ο.Υ.
 • Έκδοση πιστοποιητικών
 • Συμβουλές και διεκπεραίωση διαδικασιών για ασφαλιστικά ζητήματα
 • Συμβουλές σε ζητήματα δωρεών, γονικών παροχών, κάλυψης πόθεν έσχες
 • Παρακολούθηση φορολογίας ακίνητης περιουσίας
 • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
 • Απαλλαγές ασφαλιστικών υποχρεώσεων από συμμετοχές σε εταιρείες
 • Φορολογική και λογιστική παρακολούθηση εισοδήματος που αποκτάται στην Ελλάδα
 • Ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Η σελίδα μας ενημερώνεται τακτικά σχετικά με όλους τους νέους νόμους και τις νομολογίες αναφορικά με τα παραπάνω ζητήματα.Μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ ή στο link Ενημέρωση και επιλέγοντας το ανάλογο θέμα, θα εμφανιστούν οι σχετικοί νόμοι και αποφάσεις.

Εναλλακτικά εγγραφείτε στο newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με την φορολογία κατοίκων εξωτερικού.