Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες φοροτεχνικών συμβουλών σε όλα τα επίπεδα φορολογικής νομοθεσίας, ατομικής και εταιρικής.

Φοροτεχνικές συμβουλές
Παρέχουμε συνεπή φοροτεχνική κάλυψη και εναρμονισμό με την διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία,μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών μας στα εξής πεδία:

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
• Ε.Λ.Π-Κ.Φ.Α.Σ.
• Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
• Φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων

Φορολογικός σχεδιασμός
Η ανάγκη σχεδιασμού και πρόληψης των φορολογικών επιπτώσεων αποτελεί ανάγκη για την σύγχρονη επιχείρηση. Παρέχουμε υπεύθυνη και συνεπή υποστήριξη στους παρακάτω τομείς:

• Επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής
• Ενάρξεις εταιρειών όλων των μορφών
• Φορολογικός σχεδιασμός για επενδύσεις σε πάγια
• Φορολογικός σχεδιασμός για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
• Φορολογία μεταβίβασης και κατοχής ακίνητης περιουσίας.
• Μετατροπές & συγχωνεύσεις επιχειρήσεων βάσει αναπτυξιακών νόμων
• Παρακολούθηση ενδοομιλικών συναλλαγών και ανάγκης σύνταξης φακέλων τεκμηρίωσης

Η σελίδα μας ενημερώνεται τακτικά σχετικά με όλους τους νέους νόμους και τις νομολογίες αναφορικά με τα παραπάνω ζητήματα.Μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ ή στο link Ενημέρωση και επιλέγοντας το ανάλογο θέμα, θα εμφανιστούν οι σχετικοί νόμοι και αποφάσεις, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το search.