Η εταιρεία μας  προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω επιλεγμένου δικτύου συνεργατών στους παρακάτω τομείς:

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού συστήματος

Περιβαλλοντική αδειοδότηση επενδύσεων (τουριστικές επενδύσεις, επενδύσεις σε ΑΠΕ κ.α.)

Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)

Προώθηση επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου(Web Design ,Social Media Advertising, e-commerce support etc)