Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Κριεζίας Βασίλης (LinkedIn)

Αγίου Αρτεμίου 64, 18 120, Κορυδαλλός
Τηλ: (+30) 211 720 8686
Fax: (+30) 210 494 9762
e-mail: info@taxbenefit.gr