Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Κριεζίας Βασίλης (LinkedIn)

Τηλ1: (+30) 210 497 3680
Τηλ2: (+30) 211 497 3702
Τηλ3: (+30) 211 720 8686
Fax: (+30) 210 494 9762

e-mail:info@taxbenefit.gr