Παρέχουμε πλήρεις και ποιοτικές υπηρεσίες μισθοδοσίας και συμβουλών σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, παρακολουθώντας στενά τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθεσίες,  και ανταποκρινόμενοι στις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν:

– Τήρηση μηχανογραφημένης μισθοδοσίας
– Διεκπεραίωση διαδικασιών ΟΑΕΔ & Επιθεώρησης Εργασίας
– Διεκπεραίωση υποχρεώσεων ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων
– Υποστήριξη σε ελέγχους ασφαλιστικών θεμάτων
– Ρυθμίσεις ασφαλιστικών ταμείων
– Παρακολούθηση υπερωριών και  προυπολογισμός εργατικού κόστους
– Εύρεση κατάλληλου προσωπικού για εσάς
– Υποστήριξη για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την εργατική νομοθεσία
– Υποστήριξη σε ελέγχους
– Μελέτες εργατικού κόστους

Ενημερωθείτε σχετικά με τις εξελίξεις σε εργατικά θέματα από εδώ , πατώντας στο θέμα που σας ενδιαφέρει από τις λέξεις κλειδιά ή εγγραφείτε στο newsletter μας.