Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, λόγω έντονης οικονομικής αβεβαιότητας σχετικά με την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, πολλοί φορολογούμενοι επιλέγουν την αποστολή χρηματικών ποσών σε τράπεζες του εξωτερικού, ως ένα μέσο διασφάλισης των καταθέσεών τους.

Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες για ρευστότητα του ελληνικού κράτους έχουν οδηγήσει την πολιτεία σε εκτεταμένους ελέγχους σχετικά με καταθέσεις και ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό, ελέγχους οι οποίοι προβλέπεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα, με την ολοκλήρωση σύνταξης του περουσιολογίου.

Καθώς οι έλεγχοι αυτοί είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και εκτείνονται σε όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας των φορολογουμένων αλλά και του επιχειρηματικού και οικογενειακού περιβάλλοντος τους, είναι σημαντική η ποιοτική και συνεπής φοροτεχνική υποστήριξη για την διεκπεραίωση τους και την επιτυχή κατάληξη τους, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι για να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Ενδεικτικά ένας κλασσικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει την λεπτομερή καταγραφή π.χ. καταθέσεων, καταναλωτικών αγαθών, πιστωτικών καρτών, δανείων, έργων τέχνης, εσόδων από χρηματοοικονομικά προϊόντα, επιχειρήσεων κτλ σε συνδυασμό με τα δηλωθέντα εισοδήματα καθώς και αυτά που προκύπτουν από τεχνικές έμμεσου ελέγχου που εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και βαθιά γνώση της φορολογίας εισοδήματος για την ετοιμασία ενός τέτοιου φακέλου ελέγχου.

Καθώς δεν είναι παράνομη η εξαγωγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, εφόσον αυτά προέρχονται από ήδη φορολογημένες πηγές, είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ένας προέλεγχος στα οικονομικά ενός φορολογούμενου, πριν αυτός αποφασίσει να προβεί σε ανάλογες κινήσεις.

Η εταιρεία μας, μέσω της εμπειρίας των συνεργατών της στους συγκεκριμένους ελέγχους, μπορεί να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά και με υπευθυνότητα στην προετοιμασία του φακέλου, ώστε να παρουσιάσετε στην φορολογική διοίκηση την καλύτερη δυνατή οικονομική εικόνα και να φέρετε αισίως εις πέρας έναν τέτοιο έλεγχο.

Ενδεικτικά, η εταιρεία μας μπορεί να σας υποστηρίξει πραγματοποιώντας:

  •  Έλεγχο πόθεν έσχες
  • Αποτίμηση κερδών από αγοραπωλησία μετοχών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, για  χρησιμοποίηση τους ως εισόδημα
  •  Ακριβή καταγραφή δαπανών
  •  Αποτίμηση περιουσιακών στοιχειών
  •  Έλεγχο τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου
  •  Έλεγχος ακίνητης περιουσίας και ακριβή καταγραφή της
  •  Κατάρτιση πινάκων διαθέσιμων προς ανάλωση κεφαλαίων
  •  Προετοιμασία του προς υποβολή φακέλου
  •  Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ελέγχου

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουμε.