Η εταιρεία μας, με την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, υποστηρίζει την επιχείρησή σας με αποτελεσματικότητα και συνέπεια στους παρακάτω τομείς:

 Τήρηση Απλογραφικών & Διπλογραφικών        Βιβλίων Βάσει Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.

Λογιστική Κόστους

Φορολογία Επιχειρήσεων

Εργασιακές σχέσεις – Μισθοδοσία

Το έμπειρο προσωπικό και τα εξειδικευμένα στελέχη μας, βρίσκονται πάντα κοντά στον πελάτη με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των φορολογικών του υποθέσεων.

Φορολογικές συμβουλές

Φορολογικός σχεδιασμός

Αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων

Φορολογικοί έλεγχοι

Comments are closed.