Πολυετής Εμπειρία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των φορολογιστικών υπηρεσιών για περισσότερα από 30 χρόνια, με πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλο των φάσμα των φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Συνεχής Επιμόρφωση

Τα στελέχη μας επιμορωνονται σε διαρκή βάση, ωστε να ακολουθούν το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένα (ACCA) ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Our company operates since 1976 and with experienced colleagues and managers, offers business consulting services in the areas of accounting, tax law, labor law, computerization of enterprises and in business finance fields and application development laws.

In the ever changing economic environment in which we operate, continuous monitoring and harmonization with tax and labor legislation is a prerequisite for the proper implementation and development of a company, while it is necessary to adapt to the new accounting data formed after the adoption of Greek Accounting Standards.

At the same time, the need for providing homogeneous information and abroad, makes it important to more and more cases, the preparation of financial statements in accordance Iinternational Financial Reporting Standards (IFRS), a need which our company covers through certified by ACCA partners.

At the same time we offer a complete package of services for individuals, starting from the submission of the tax return up specialized services for foreign residents, and support in tax remittances checks.

Our goal is to support our customers by providing high quality services in the above areas, through experience, specialization and continuous training of our staff.