Print Friendly, PDF & Email

Αθήνα, 02-09-2019
Αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ. 28662/901

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ 17)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Σιμιτοπούλου
: Ε. Βουράκη
Τηλέφωνο : 2131516807,2131516750
e-mail : synparoxes@ypakp.gr
 
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) ».
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄/17.05.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 37 του οποίου μεταβάλλεται ο τρόπος καταβολής της θετικής διαφοράς, όπου υπάρχει, των συντάξεων λόγω εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας που έχουν αναπροσαρμοστεί από 1.1.2019.
 
Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, προβλέφθηκε και  εφαρμόστηκε από 1-1-2019, η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, με τους κανόνες του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα:
 
Με την περίπτωση γ΄ της παραγρ.2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων μέχρι την 31.12.2018 είναι μικρότερο από αυτό που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό τότε αυτό προσαυξάνεται από 1.1.2019 κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε ετών με ολοκλήρωση αυτής της αναπροσαρμογής την 1.1.2023.
 
Με τη κοινοποιούμενη ρύθμιση του άρθρου 37 ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα στις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, ή ατύχημα εκτός εργασίας ή επαγγελματική ασθένεια, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της προκύπτουσας διαφοράς από την ημερομηνία ισχύος του νόμου . Δηλαδή από 17.05.2019 στους ανωτέρω συνταξιούχους καταβάλλεται το πλήρες ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης βάσει των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ.
 

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ