Print Friendly, PDF & Email

Αριθμ. Δ13/οικ.54652/2700/18-10-2018

(ΦΕΚ Β’ 4837/30-10-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), και το άρθρο 22 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145/2016).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Α΄ 37).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄ 180).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
15. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και  Υφυπουργών» (Α΄ 160).

18. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β΄ 128).

19. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

20. Την υπ’ αριθμ. Υ28/9.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και τις υπ’ αριθμ. Υ70/13.11.2015 (Β΄ 2441),Υ43/3.5.2017 (Β΄ 1510) και Υ24/4.5.2018 (Β΄ 1546) τροποποιήσεις αυτής.

21. Την υπ’ αριθμ. Υ29 (Β΄ 2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

22. Την υπ’ αριθμ. οικ. 13471/4878/7.3.2018 (Β΄ 814) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο».

23. Την υπ’ αριθμ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 (ΥΟΔΔ 724/13.10.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

24. Την υπ’αριθμ. οικ. 41053/3409/25.7.2018 «Εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129)».

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 (ΦΕΚ Β΄ 128) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, ως εξής:

Άρθρο 1

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως εξής:
«Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και σε περίπτωση μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, τα επιστρεπτέα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές».

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και σε περίπτωση μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, τα επιστρεπτέα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές».

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 235, του νόμου 4389/2016 (Α΄ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 (ΦΕΚ Β΄ 128) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής  του  προγράμματος  Κοινωνικό Εισόδημα  Αλληλεγγύης”.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί     

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ