Print Friendly, PDF & Email

Αθήνα, 20/04/2018
Αριθ. Πρωτ. : 42830-20/04/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας: 10180
Τηλέφωνο: 210 333 2348 – 2255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρί περ. λι του ν.3213/2003, όπως ισχύει, μεταξύ των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι «Τα μέλη και οι εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών, τα μέλη των οργάνων ελέγχου, τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης των παρεχόμενων ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου «Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α» έως ε» της παραγράφου 1 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι:

• αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης (αξιολόγηση, Επιτροπές Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, εξέταση ενστάσεων, σύνταξη αποφάσεων τροποποίησης υπαγωγής, αιτήματα θεραπείας κ.λ.π.)

• ελεγκτές επενδυτικών σχεδίων (αυτοί οι οποίοι ορίστηκαν ως μέλη ΚΟΕ, πραγματοποίησαν έλεγχο, υπέβαλαν έκθεση),

• μέλη και εισηγητές της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

• επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα (υπόλογοι, εισηγητές αρμόδιοι για τη διαβίβαση φακέλων προς εκταμίευση στις οικονομικές υπηρεσίες, εισηγητές πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδύσεων ν.3908/2011)

Σημειώνεται, ότι

• Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο.

Ειδικά για τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), ως ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας θεωρείται η ανάληψη της πρώτης αξιολόγησης/ελέγχου και όχι η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο.

• Ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια αυτής. Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Για παράδειγμα, όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2016, θα υποβάλλουν το 2018 ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης ακόμη και αν στη συνέχεια απώλεσαν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής.

Κατά συνέπεια, υπόχρεοι σε υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2018 είναι όσοι άσκησαν μια από τις ως άνω αναφερόμενες ιδιότητες κατά τα έτη 2016 και 2017.

Σημειώνεται ότι, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην Υπηρεσία, θα καταρτιστεί και θα αποσταλεί στην αρμόδια Αρχή Ελέγχου Κατάσταση Υπόχρεων σε υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2018, η οποία θα αφορά τα μέλη και τους εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων όργανα, καθώς και τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης, εξέτασης και ελέγχου επενδύσεων. Η εν λόγω Κατάσταση μετά την αποστολή της, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

H παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ.Α.Α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ