Print Friendly, PDF & Email

Αθήνα, 21-12-2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017

(ΦΕΚ Β’ 4700/29-12-2017)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Ε. Βενιζέλου
Τηλέφωνο:210 6987 402
Fax:210 6987 408
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α) του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5, του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α’265), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από τις Επιτροπές της ιδίας παραγράφου, για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου,
β) της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, με τις οποίες ορίζεται ότι με την απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 126 καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001,
γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) της αρ. Φ. 111/49/27-1-2004 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 207) «Καθορισμός παραβόλου για προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων με βάση την εμπορική τους αξία»,
ε) της αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1157701 ΕΞ 2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., «Σύσταση, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συγκρότηση και ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν»,
στ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 968) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α ‘ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20/01/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των στοιχείων, ειδικά για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία:
α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και
β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης

1. Ο κάτοχος μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου που ζητά τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, υποβάλλει στην αρμόδια, για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, τελωνειακή αρχή, αίτηση συνοδευόμενη με το παράβολο που προβλέπεται από την αρ. Φ. 111/ 49/27-1-2004 Α.Υ.Ο.Ο.

2. Ομοίως, για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, ο κάτοχος μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου, υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, αίτηση συνοδευόμενη από το παράβολο, όπως προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής των αιτήσεων, όπως ορίζεται στις ως άνω παραγράφους 1 και 2, υποβάλει στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια αντίγραφο της αίτησης, της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, της άδειας κυκλοφορίας, του τιμολογίου αγοράς και τυχόν άλλα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα, για την εξακρίβωση της ταυτότητας του αυτοκινήτου και, κατά περίπτωση, την εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται στην έδρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει ή τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης.

Άρθρο 3
Διαδικασία και στοιχεία για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας, με την παραλαβή της αίτησης, συγκροτεί άμεσα την Επιτροπή, που προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, για την εξέταση της πραγματικής κατάστασης του εν λόγω αυτοκινήτου.

2. Το αυτοκίνητο με μέριμνα και ευθύνη του ενδιαφερομένου μεταφέρεται στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης.

3. Για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων:
α) Επιβεβαιώνει τη συμφωνία των στοιχείων αναγνώρισης του οχήματος και ειδικότερα τη μάρκα, τον εργοστασιακό τύπο, την παραλλαγή, την έκδοση, τον τύπο του συστήματος κίνησης του οχήματος, τον αριθμό του πλαισίου και το μοντέλο του κινητήρα με τα στοιχεία εκείνα που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα του οχήματος.
β) Αναλύει τη μηχανική κατάσταση του οχήματος με τον έλεγχο του αμαξώματος, του κινητήρα, της μπαταρίας, του ηλεκτρικού συστήματος, της κατάστασης των ελαστικών και αξιολογεί την αντίστοιχη λειτουργία τους, ενώ σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση του οχήματος, πρέπει να ελέγχει τον τύπο και την κατάσταση της βαφής.
γ) Ελέγχει τη γενική κατάσταση του οχήματος από άποψη χρησιμοποίησης και συντήρησής του, την ποιότητα της ταπετσαρίας και γενικά του εσωτερικού της καμπίνας, τον αριθμό χιλιομέτρων που αναφέρεται στον μετρητή (κοντέρ), την κατάσταση των ζωνών ασφαλείας και την ποιότητα των εγκατεστημένων στο εν λόγω όχημα αξεσουάρ και ειδικότερα του συστήματος κλιματισμού, του ηχητικού συστήματος, του υπολογιστή, των ζαντών από ελαφρά κράματα, των αερόσακκων, του αντικλεπτικού συναγερμού, της ανοιγόμενης οροφής, των αυτομάτων ταχυτήτων, των συστημάτων πέδησης ABS, EBV, του τύπου μετάδοσης ισχύος EDS, ASR, ESP και άλλων συστημάτων και αξεσουάρ τα οποία είναι σημαντικά για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας του συγκεκριμένου οχήματος.

4. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό πραγματογνωμοσύνης που υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας.

Άρθρο 4
Διαδικασία και στοιχεία εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας, με την παραλαβή της αίτησης, ορίζει δύο εισηγητές, για την εξέταση της υπόθεσης.

2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το αυτοκίνητο με μέριμνα και ευθύνη του ενδιαφερόμενου μεταφέρεται στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας.

3. Για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, οι εισηγητές:
α. Επιβεβαιώνουν τη συμφωνία των στοιχείων αναγνώρισης του οχήματος και ειδικότερα τη μάρκα, τον εργοστασιακό τύπο, την παραλλαγή, την έκδοση, τον κυλινδρισμό του κινητήρα, την οδηγία/κανονισμό αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), ως προς την ταξινόμηση που πληροί, εκ κατασκευής, το αυτοκίνητο, τον κυλινδρισμό και τον αριθμό πλαισίου του. Επιβεβαιώνουν επίσης την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατηγορία αμαξώματος, καθώς και τα διανυθέντα χιλιόμετρα στον μετρητή (κοντέρ) του αυτοκινήτου, συσχετίζοντας με τα χιλιόμετρα για τα οποία διενεργήθηκε, σύμφωνα με το βιβλίο service, ο τελευταίος έλεγχος/ επισκευή, καθώς και με τα χιλιόμετρα που τυχόν αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης. Επιβεβαιώνουν επίσης, τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης και την «πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία», εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου έχει εκδοθεί πριν από τις 28/12/2013. Τέλος, προσδιορίζουν την τιμή χονδρικής πώλησης του αυτοκινήτου, βάσει τιμοκαταλόγων.
β. Υπολογίζουν το αναλογούν τέλος ταξινόμησης σε όμοιο, της αυτής μάρκας και τύπου και λοιπών στοιχείων μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχημα παρόμοιο ή παρεμφερές που έχει ήδη ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την 1η Ιουνίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες, κατά την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, συντελεστές τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, καθώς και τα κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ιδίου νόμου.

4. Οι εισηγητές συντάσσουν σχετικό πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας.

Άρθρο 5
Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας υποβάλλει άμεσα, κατά περίπτωση, το πρακτικό πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας ή το πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και ολόκληρο το φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης, στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., της Α.Α.Δ.Ε., για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του εν λόγω αυτοκινήτου ή για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, αντίστοιχα, από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.

2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες εκτός Αττικής, υποβάλλουν τα ως άνω πρακτικά, μέσω της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, προς ενημέρωση του Εισηγητή της ως άνω Ειδικής Επιτροπής, όπως έχει οριστεί με την απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών αυτής.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. υποχρεούται να συγκαλεί την Ειδική Επιτροπή, όπως έχει συσταθεί και ισχύει, τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο για την εξέταση των φακέλων που έχουν υποβληθεί σε αυτήν, είτε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είτε για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης των αντίστοιχων αυτοκινήτων.

4. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες, για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, Τελωνειακές Αρχές, για τον επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της παρούσας ή για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης, με βάση το ιστορικό τέλος ταξινόμησης, στις περιπτώσεις του άρθρου 4 της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης των αυτοκινήτων.

Άρθρο 6
   
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   
2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η αρ. Φ. 112/50/27-1-2004 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 267/Β’/4-2-2004) «Προσδιορισμός των στοιχείων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ